طرح های مشارکتی جوامع محلی در ممسنی و رستم قابلیت اجرایی دارد

برای موفقیت در امر کشاورزی بایستی  در سیستم بهره برداری از آب کشاورزی فعلی تغییر ایجاد کرد.

 

1 آگوست 2016

جلال یوسفی

در راستای اهداف طرح های مدیریتی پایدار منابع آب و خاک جهت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، کاهش تبخیر آب و هدر رفت آن، افزایش راندمان آبیاری و میزان تولید در واحد سطح، ارتقاء سطح درآمد کشاورزان با هدف رعایت تناوب کشت اقدامات مهمی با مشارکت جوامع محلی در روستاهای منطقه می تواند در این زمینه با استفاده از دانش بومی مردم و کمک بخش خصوصی بحران موجود آب در متطقه را در بخش  کشاورزی مدیریت کرد.
با توجه به افت شدید سطح آب های زیر زمینی و جایگزین شدن سیستم های جدید بهره برداری از آب های زیرزمینی به جای سیستم های بومی آبیاری مزارع و هزینه های بسیار سنگین، نگهداری و تعمیرات چاه ها که تاثیر منفی بسزایی در سطح درآمد خانوارها داشته است، اجرای پروژه های مشارکتی می تواند منجر به بهبود وضعیت معیشت جوامه محلی و در نهایت فراهم شدن زمینه افزایش تولید و در آمد سرانه بهره برداران بشود. همچنین شرایط جهت بازگشت مهاجرین به روستاهای منطقه و کاهش نرخ مهاجرت روستاییان به مراکز شهری جهت کسب در آمد ایجاد می شود.
برای منطقه ممسنی و رستم چنین طرح های مشارکتی با عنایت به مطالعه میدانی و اکتشافی منطقه در کشاورزی و منابع طبیعی از قابلیت اجرای بالایی برخوردارند.

نظرات
  1. یوسف 2016-08-02 14:36

     با احترام تو را خدا کمک کنید تا ممسنی و رستم درست بشه. آخه ما جوونا به شما اعتماد داریم. ولی امیدی به مدیران شهرستانی و استانی نداریم که با شما همکاری کنن

  2. Gina 2016-08-15 13:14

    Yo, that’s what’s up trtlufuhly.

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب