خصلت و خلق و خو ی برخی از آقایان به معاویه شبیه است.

حضرات گاهی چنان سخن می گویند که با تورق تاریخ انسان خلق و خوی معاوبه ای را در آنان مشاهده می کند.

26 آگوست 2016

جلال یوسفی

  حرف و حدیث ها و اظهار نظرهای غیر تخصصی و غیر مسیولانه برخی  در این روزها، حتی صدای هم کیشان خودشان را نیز در آورده است.چ را که این حرف ها با هیچ قاعده و قاونی تناسب ندارد.
گاهی چون محمدرضا پهلوی سخن می گویند و از بیرون راندن حرف می زنند، که البته برخی بدون تفکر نیز ادای این حرف ها را در سایر بلاد در آورده اند و متاسفانه خود را مضحکه عام و خاص کرده اند؛
حضرات گاهی چنان سخن می گویند که با تورق تاریخ انسان خلق و خوی معاوبه ای را در آنان مشاهده می کند.
اگر بگوییم مستبد هستند به مستبدین با فکر ظلم کرده ایم، اگر بگوییم نظر خویش را می گویند، به قوه عاقله خود توهین کرده ایم و اگر بگوییم می فهمند، به فهم بشر توهین کرده ایم.
بهترین مصداق این است که فکر کنیم این عده چند روزی موجب سرگرمی جوانان بیکار در مملکت می گردند، هرچند شاید پشت این دوگرمی ها، مسیله ای باشد که می خواهند اذهان عامه را مشغول و در نهایت منخرف کنند…..دو شاید بعدها از قبل این هیاهو صدای ساز دکل و معدنی و…، در آن سوی دنیا در آید. والله اعلم
@Dryoysefi
Telegram.me/Dryousefi

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب