امروز : یکشنبه,۳۰ام اردیبهشت ۱۴۰۳

حرمت قلم

💥برخی گویا قرارداد صیغه ۹۹ ساله نوشته اند.
💥سر شیر اگر باز است حیای گریه کجا رفته است؟!
💥به هر بهانه ای دست می گذارند که « گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن کردن مسگری»
💥بازی با قلم و تراوشات آن چقدر می ارزد؟
💥موجودی این کشور از فرودگاه از گیت هایی گذشت و دیده نشد که ترکش های درون بدن ما را می بینند و هر بار برای آن ما را لخت می کنند.

 

26 آگوست 2016

جلال یوسفی

قلم همان چیزی که خداوند با قسم خوردن به آن ، احترامش را به همه ابنا بشر نشان داده است. قلم چیزی که انبیا رسالتشان را با آن آغاز کرده اند. قلم چیزی است که تاریخ بشریت را زنده نگه داشته است، قلم همان چیزی که حلال خداوند با آن حرمتش نگه داشته شده ، قلم همان چیزی است که انسان ها را به  هم می رساند، فرهنگ ها را بهم پیوند می  زند و…، قلم چیزی است که«ن والقلم و مایسطرون» و خداوند نه تنها به قلم بلکه به آن چه می نویسد هم قسم خورده است.
 امروز این قلم در دست ما قلم به دستان است. آیا آن چه را می نویسیم، قابلیت مصداق قسم خداوند بزرگ و صانع متعال را دارد؟
آیا ما نویسندگان آن چه را می نویسیم، آن چیزی است که صانع یکتای ما به آن قسم یاد کرده است یا شایسته قسم است؟ آیا آن چه می نویسیم قابلیت مقایسه با قرآن و سخنان معصومین بزرگان را دارد؟ تا کنون به این امر چه قدر توجه کرده ایم؟
بازی با این قلم و تراوش های آن برای ما نویسندگان چقدر می ارزد؟
این قلم را چقدر فروخته، می فروشیم یا خواهیم فروخت؟
قبول دارم که وضعیت و ساختار جامعه متاسفانه به گونه ای است که انسان ها قلم را به بازار بیع آورده اند، اما آیا نباید حدودی برای ترکتازی آن نگه داریم؟
برخی متاسفانه گویا قلمشان تا ابد باید به بهای ناچیزی بر کاغذها برای صاحب مزد، سیاهه کند!
نمی دانم میزان برخی پرداخت ها چقدر بوده است که برخی عنان از قلم رها کرده اند ، به طوری که گویی قراردادشان صیغه ۹۹ ساله است و بخشی از قرار داد به بعد از مرگشان منتقل خواهد شد!
سر شیر، اگر باز است، پس حیای گربه کجا رفته است؟!
به هر بهانه ای دست می گذارند که «گنه کرد در بلخ  آهنگری ،به شوشتر زدند گردن مسگری»!
هزاران میلیارد در این کشور بر باد رفت، دکل های آسمان خراش ربوده شد و در آن طرف دنیا بر زمین نشست، موجودی بانک های کشور، به دست  یکی ازخاور به باختر از فرودگاه  و با گذر از «گیت ها»یی که یک ترکش ریز را در سینه من و امثال من تشخیص می دهد و هر بار باید لختمان کنند تا از آن ها بگذربم، گذشت و دستگاه ها«من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان» چیزی ندیدند و یا نخواستند ببینند و …، کشور غارت شد و این قلم ها و اربابانشان در مجلس این خانه ملت و سایر دستگاه ها ساکت بودند. با مردم و جوانان کشور بدتر از وحوش برخورد شد و عده ای نه تنها نخواستند ببینند، بلکه در منابر و رسانه هایشان حکم مصادره زن و مال و حتی جانشان را نیز دادند و‌.‌.‌.، بگذاریم و بگذریم…..
 اما حالا، «وز وز» پشه و« نیش زدن زنبور» و «عطسه بزغاله» ای را به حضور وزیر و نماینده و مدیر کل و امثال آن مربوط می دانند. تو گویی که «زمین می گردد چون بر شاخ اژدهایی سوار است»!
منکر ضعف ها نبوده و در جای خود، این قلم در راستای احقاق حقوق  حقه مردم به رقص در می آید، اما قرار داد صیغه ۹۹ ساله هم با کسی نبسته و در عده هیچ «شویی» نیست.
و… بگذاریم و بگذریم….
درود بر آنان که هدایت را اطاعت کردند.
@Yousefi
Telegram.me/Dryousefi

نظرات
  1. Brandywine 2016-11-18 06:22

    Glad I’ve finally found sonethimg I agree with!

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب