امروز : چهارشنبه,۲ام خرداد ۱۴۰۳

کتاب« تحلیل جامعه شناختی بحران منابع طبیعی در ایران » در راه چاپ

   در این کتاب که با کمک آقای محمدمهدی یوسفی تدوین گردیده است، ضمن بررسی سیر تاریخی تغییر و تحولات در منابع طبیعی تجدید شونده و به طور ویژه مراتع، به بررسی راهبردهای حفظ، نگهداری، جلوگیری از تخریب، احیا و بهره برداری از مراتع در مدیریت مشارکتی سنتی در فیلد پرداخته و ضمن استخراج  یک نظریه ذاتی با روش گراندد تئوری از داده های گردآوری شده از میدان پژوهش، برای برون رفت از بحران فعلی حاکم بر مراتع منطقه، پیشنهادی مدون از طریق تلفیق دانش بومی و نوین در جهت بهره برداری از مراتع ارایه داده است.  

9 ژانویه 2018

کتاب «تحلیل جامعه شناختی بحران منابع طبیعی در ایران» تألیف دکتر جلال یوسفی در  فرآبند چاپ قرار گرفت.

عنوان کامل این کتاب عبارت است از:

تحلیل جامعه شناختی بحران منابع طبیعی در ایران

« تلفیق دانش بومی و نوین در مدیریت مشارکتی بهره ­برداری از مراتع »

   در این کتاب که با کمک آقای محمدمهدی یوسفی تدوین گردیده است، ضمن بررسی سیر تاریخی تغییر و تحولات در منابع طبیعی تجدید شونده و به طور ویژه مراتع، به بررسی راهبردهای حفظ، نگهداری، جلوگیری از تخریب، احیا و بهره برداری از مراتع در مدیریت مشارکتی سنتی در فیلد پرداخته و ضمن استخراج  یک نظریه ذاتی با روش گراندد تئوری از داده های گردآوری شده از میدان پژوهش، برای برون رفت از بحران فعلی حاکم بر مراتع منطقه، پیشنهادی مدون از طریق تلفیق دانش بومی و نوین در جهت بهره برداری از مراتع ارایه داده است.  

این کتاب  که در دو بخش و شش فصل تنظیم شده و دارای یک پیشگفتار نسبتاً طولانی است، توسط «انتشارات تاریخ نگاران » فرآیند چاپ و انتشار  خود را می گذراند. برای اطلاع و آگاهی بیشتر از  محتوای این کتاب نگاهی کوتاه به فهرست مطالب کتاب انداخته  می شود:

پیشگفتار

 بخش اول/ پیشینه نگاشت­ ها

فصل اول/ نهادهای مشارکتی سنتی در ایران

مقدمه

پساتوسعه گرایی

دانش بومی

دانش نوین

مقایسه دانش بومی و نوین

تلفیق دانش بومی و نوین

دانش بومی و توسعه روستایی

مشارکت

سازمان­ های مشارکتی در ایران

نهادهای مشارکتی سنتی در ایران

خلاصه و نتیجه­ گیری فصل اول

منابع فصل اول

فصل دوم/ نظام­ های بهره­ برداری از مراتع در ایران

مقدمه

مدیریت مشارکتی سنتی بهره­ برداری از مرتع در ایران

نظام­های بهره ­برداری از مراتع در گذر زمان

نهادهای بهره­ برداری از مراتع در بین عشایر

نگاهی بر مدیریت بهره­ برداری نوین مراتع

طرح­ها و تعاونی­ های مرتع­داری  

طرح­ های کاربردی مشارکتی بین المللی در ایران

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم

منابع فصل دوم

فصل سوم/ روش شناسی پژوهش

مقدمه

تحقیق کیفی

روش نظریه بنیانی یا زمینه­ ای

مراحل انجام تحقیق

منطقه مورد مطالعه

فنون گردآوری اطلاعات

مرحله تجزیه و تحلیل

مرحله ساخت نظریه

خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم

منابع فصل سوم

بخش دوم/ تحلیل جامعه شناختی تلفیق دانش بومی و نوین در نگهداری، حفظ، بهبود، احیا  و بهره برداری از مراتع

فصل چهارم/ مدیریت مشارکتی سنتی بهره ­برداری از مرتع در ایل ممسنی

مقدمه

گردآوری داده ­ها

تنظیم داده ­ها

تحلیل داده­ ها

کدگذاری داده­ ها

کدگذاری باز داده­ ها

کدگذاری محوری داده ­ها

کدگذاری انتخابی داده­ ها

مدیریت بهره­ برداری، حفظ، نگهداری، بهبود و توسعه مراتع در دانش بومی

ساختار حاکم برمنطقه

قشربندی اجتماعی

تقسیم کار

مدیریت بهره برداری از مراتع قبل از اصلاحات ارضی

مدیریت بهره برداری از مراتع بعد از اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی۵۷

تغییرات در سلسله مراتب ایلی و ساختار جامعه مورد مطالعه

پدیده مدیریت مشارکتی مرتع

خلاصه و نتیجه گیری فصل چهارم

منابع فصل چهارم

فصل پنجم/ ساخت نظریه حاصل از پژوهش میدانی

مقدمه

نظریه خرد فرهنگ عشایری به مثابه عوامل توسعه مشارکت­ های خودانگیخته

نظریه شبه مدرنیزم دولتی و به هم ریختگی مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مرتع

مقایسه نظریه با ادبیات موجود

خلاصه و نتیجه گیری فصل پنجم

منابع فصل پنجم

فصل ششم/ مدل تلفیقی دانش بومی و نوین در نگهداری،  حفظ،  احیا و بهره برداری از مرتع در منطقه مورد مطلعه

مقدمه

مدل برنامه ریزی یکپارچه مدیریت مرتع( آب، خاک، پوشش گیاهی، انسان و دام)

مدل ارتقای  مدیریت پایدار مرتع( آب، خاک، پوشش گیاهی، انسان و دام)

ارتقای سطح زندگی بهره­برداران(در آمد، اشتغال و مسایل فرهنگی و اجتماعی)

بستر سازی

توانمند سازی و حمایت

مسایل فرهنگی و اجتماعی

خلاصه و نتیجه گیری فصل

منابع فصل ششم

نتیجه­ گیری

 

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب