امروز : یکشنبه,۳۰ام اردیبهشت ۱۴۰۳

سوالات نظریه های توسعه( ۱)

در این قسمت بخش اول سؤالات نظریه های توسعه آورده می شود.

7 دسامبر 2015

سوالات نظریه های  توسعه( ۱)

در این قسمت بخش اول سؤالات نظریه های توسعه آورده می شود.


– توسعه را تعریف کنید:

– پیرامون واژه های زیر  به طور مختصر توضیح دهید:

توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، نوسازی، صنعتی شدن، پساصنعتی

– توسعه انسانی را تعریف کرده و شاخص های آن را بیان کنید:

– ارتباط توسعه را با محیط زیست بیان کنید:

–  تفاوت دیدگاه های کلاسیک توسعه با گفتمان های مرسوم توسعه را بنویسید:

– نظر کینز  را به عنوان یک نظریه پرداز کلاسیک توسعه بنویسید:

– توسعه پایدار را تعریف کرده و پیرامون سابقه آن توضیح دهید:

– پیرامون دیدگاه سوسیالیستی توسعه به طور مختصر توضیح دهید:

نظریه های نئولیبرالی در توسعه راشرح  دهید:

–  توسعه انسانی را  از نگاه اینگلهارت و ولزول توضیح دهید:

– دیدگاه نوسازی توسعه محصول  چه رویدادهایی است ، لطفاً شرح دهید:

– بنیادهای تئوریک مکتب نوسازی را نام برده و مختصر توضیح دهید:

– چه  انتقادهایی بر مکتب نوسازی کلاسیک وارد است ؟

– نوسازی کلاسیک و جدید را چه تفاوت هایی با هم دارند؟

–  متغیرهای الگویی پارسنز را نام برده و متغیر الگویی« سنت- مدرن» را در دیدگاه نوسازی توسعه شرح دهید.

– شاخه های دیدگاه نوسازی را نوشته و به طور مختصر توضیح دهید:

– نقد آندر گوندر فرانک را بر دیدگاه نوسازی به طور مختصر بنوسید:

نظرات
  1. Etty 2016-08-15 15:37

    Well done aritlce that. I’ll make sure to use it wisely.

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب