یاد داشت های پراکنده(حجاب نمره ای و مواجبی)

کل سخنرانی ، سخنران را گوش کردم . اما هرچند به همه سخنانش انتقاد داشتم و اصولاً نحوه بیانش را هم درست نمی دانم ولی دو نکته در پایان سخنرانی او وجود داشت که بسیار برایم شگفت انگیز بود هر چند چنین سخنانی را از ، چنین فردی در محافل خصوصی نه تنها بعید نمی دانستم بلکه اگر غیر از این بود تعجب می نمودم اما در تریبونی به این بزرگی که به گوش دنیا می رسد کمی شاید تعجب آور باشد.

18 فوریه 2016

یاد داشت های پراکنده

جلال یوسفی

نام خدا

حجاب نمره ای و مواجبی

امروز جمعه ۳۰شهریور ماه ۱۳۹۲ شمسی است و بنده همچنان در مسافرت به سر می برم. بیشتر از ۱۰ روز است که در مسافرتم و امروز را نیز در بعد از ظهر تنها در خانه یکی از اقوام بودم و همین امر نیز باعث شد ، فرصتی دست یابد به سخنان یکی از مسوولین کشور گوش کنم.

کل سخنرانی ، سخنران را گوش کردم . اما هرچند به همه سخنانش انتقاد داشتم و اصولاً نحوه بیانش را هم درست نمی دانم ولی دو نکته در پایان سخنرانی او وجود داشت که بسیار برایم شگفت انگیز بود هر چند چنین سخنانی را از ، چنین فردی در محافل خصوصی نه تنها بعید نمی دانستم بلکه اگر غیر از این بود تعجب می نمودم اما در تریبونی به این بزرگی که به گوش دنیا می رسد کمی شاید تعجب آور باشد.

ایشان به دو نکته در باره حجاب اشاره کردند . این دو نکته پیرو سخنان رییس جمهوری در باره حجاب و عفاف بود.

۱- ححاب از کارمندان ادارات شروع گردد زیرا آنها مواجب( حقوق ) بگیر هستند و لذا مجبور به رعایت حجاب هستند و

۲- دانشجویان نمره می خواهند، پس مبنای نمره دادن را حجاب بگذارید تا مجبور شوند حجاب را رعایت نمایند.

این استاد سخنور ما توضیح نفرمودند که چگونه مبنای نمره را حجاب قرار دهند هرچند در بند ۱ گفتند؛ برای کارمندان با بخشنامه کار را اجرایی کنید!

و نیز نفرمودند چگونه وقتی این دختران نمره را گرفتند و به منزل و دیار خویش رفتند ما بر تداوم و استمرار این حجاب پیگیر بوده و آن را نظارت کنیم! آیا می توان مدرک را باطل نمود یا خیر؟و نیز نفرمودند اگر چنین کردیم و مدارک را هم باطل نمودیم آیا در صورت کم آوردن دارندگان مدارک عالیه می توانیم از با حجابان کم سواد در مشاغل مدیریتی سطوح بالا استفاده نماییم یا خیر!

هم چنین ایشان نفرمودند اگر ما بر عکس ( و درست نقطه مقابل رضاخان در کشف حجاب ) عمل نمودیم آیا تضمینی وجود دارد که نتیجه بر عکس نگیریم ، چنانکه رضاخان گرفت!

آیا این چنین سخن راندن در باره حجاب که جز نصوص دین مبین اسلام می باشد؛ ظلم به دین ، آن هم از سوی یک عالم دینی نیست؟!

یا اینکه ما درست نفهمیده ایم یا این که چنین صحبت هایی دور از شأن دین و علمای دینی است و در عصر حاضر جوانان تشنه اصول واقعی اسلام ؛ متأسفانه احتمال گمراه شدنشان بسیار شدنی به نظر می رسد!

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب