افتخاری دیگر از فرزندان ممسنی بزرگ

کتاب در آمدی بر جامعه شناسی اقلیت ها در تاریخ معاصر ایران توسط محمدمهدی یوسفی( دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی(PhD) رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه)، در هفت فصل و یک ضمیمه و در ۲۸۰ صفحه، در قطع وزیری توسط انتشارات سناگستر(تیراژ: ۱۰۰۰جلد) به زیر چاپ رفت.

30 ژانویه 2017

کتاب در آمدی بر جامعه شناسی اقلیت ها در تاریخ معاصر ایران توسط محمدمهدی یوسفی( دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی(PhD) رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه)، در هفت فصل و یک ضمیمه و در ۲۸۰ صفحه، در قطع وزیری توسط انتشارات سناگستر(تیراژ: ۱۰۰۰جلد) به زیر چاپ رفت.

درآمدی بر

جامعه شناسی اقلیت ها در تاریخ معاصر ایران

نویسنده : محمدمهدی یوسفی، دانشجوی سال آخر دکتری تخصصیPhD در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه                           

                      فهرست مطالب 

                                                                    

 پیشگفتار   

فصل اول/ مباحث نظری

طرح مسئله ( بیان موضوع)

ضرورت تحقیق

تعریف مفاهیم

اقلیت  

اقلیت های قومی و نژادی

قومیت

انواع قومیت

ملتها و ملیت  

جهان بینی قومی

مذهب

جنسیت   

نابرابری

دیدگاه های نظری

تئوری محرومیت نسبی

نظریه چرخه محرومیت نسبی

نظریه بحران هویت ها

دیپا نارایان نظریه طبقه زیرین

آنتونی گیدنز

نظریه گروه فشار

پیر بوردیو

نظریه فرهنگی به مثابه تساوی حقوق اقلیت ها

میشل فوکو: نظریه قدرت و سلطه

نظریه سرایت اجتماعی

نظریه ناکامی- ستیز

قوم مداری، پیامد دیسفونکسیونل اقلیتگرایی

روش تحقیق

فصل دوم/ سنخ شناسی اقلیت ها در ایران

اقلیت های قومی در ایران

تقسیمات اقلیت های قومی در ایران   

قوم لُر

کرد   

ترک  

بلوچ  

عرب  

اقلیت های مذهبی در ایران

زرتشتیان  

کلیمیان( یهودیان)   

مسیحیان  

مسلمانان اهل تسنن

اقلیت جنسیتی  

 طرفداران گرایش به فرودستی جنسیتی

مخالفان گرایش به فرودستی جنسیتی

فمینیست پست مدرن

سیر و روند تاریخی گرایش به فرودستی جنسیتی  

روند تاریخی گرایش به فرودستی جنسیتی در ایران

فصل سوم/ تحلیل جامعه شناختی چرخه تشدید کننده محرومیت  اقلیت ها

مقدمه     

نخستین چرخه : نابرابری اجتماعی    

دومین چرخه : تضاد مخرب اجتماعی

سومین چرخه : اجتماعی شدن

آخرین چرخه : بیگانگی

فصل چهارم/ اقلیت ها و نابرابری اجتماعی

مقدمه

منشأ نابرابری اجتماعی

تقسیم کار

تضاد اجتماعی

مالکیت خصوصی

منزلت اجتماعی

شکاف های اجتماعی  

ظهور و افول فرقه دمکرات آذربایجان   

فصل پنجم/ حقوق اقلیت ها در ایران

مقدمه

اقلیت ها شامل چه کسانی هستند؟

اسناد بین المللی

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران

تشکیل کمیسیون اقلیت ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام

اقلیت های دینی و دو نکته

شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی  

فصل ششم/ اقلیت ها در تاریخ ایران

اقلیت ها در ایران تا مشروطیت

اقلیت ها از مشروطیت تا پایان دوره حکومت پهلوی

اقلیت های قومی و مذهبی در ایران در دوران مشروطیت

اقلیت ها در دوره پهلوی

بهائیت در دوره پهلوی

اقلیت جنسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

فصل هفتم/ اقلیت ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مقدمه

زنان پس از انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و جایگاه زن

تحلیلی از وضعیت اقلیت ها در ایران، از واقعیت تا تخیل

دولت- ملت سازی در ایران

اقلیت ها و انقلاب۵۷

انقلاب۵۷، دولت- ملت و اقلیت ها

آیا اقلیت های دینی در ایران با تبعیض نژادی مواجه اند؟

حقوق قانونی و تبعیض های غیرقانونی

اقلیت های دینی و دولت یازدهم

جایگاه زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

بررسی وضعیت علمی و میزان سواد زنان

نرخ باسوادی

دانش آموختگان دانشگاهی

دانش آموزان دختر

زنان در حال تحصیل در آموزش و پرورش

میزان سواد زنان

نسبت پذیرفته شدگان زنان در آموزش عالی

دانشجویان زن در تمام مقاطع و دورههای تحصیلی

نسبت زنان عضو هیئت علمی

زنان مدیر

مشارکت اقتصادی بانوان

اشتغال زنان ایران پس از انقلاب اسلامی

فراهم شدن زمینههای لازم برای مشارکت سیاسی زنان

زنان در حوزه سیاست

مروری بر ورزش بانوان، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران

ارتقای شاخصهای جسمی و روانی در جمهوری اسلامی

 

 نتیجه گیری  

 ضمیمه : فقر اجتماعی : رانده شدگان و فراموش شدگان

 منابع فارسی

 منابع لاتین  

 

پیشگفتار

ایران، کشوری است که دارای اقلیت های متنوع است. اقلیت های مذهبی و قومی از قرون متمادی در کنار هم در این کشور زندگی می کرده اند. از این اقلیت ها می توان به قومیت های ترک، لر، تالشی، ترکمن، عرب، بلوچ و…، اشاره کرد. از نظر مذهبی نیز اقلیت های عمده کشور عبارتند از : اهل تسنن که خود دارای چهار شاخه حنبلی، مالکی، حنفی و شافعی هستند؛ مسیحیان که به شاخه های آسوری و ارمنی تقسیم می گردند و زرتشتیان و یهودیان. البته در کشور، گروه های کوچکی وجود دارند که در قانون اساسی لحاظ نگردیده اند؛ مثل دروایش گنابادی، یارسان [اهل حق] ، صبی ها و بهاییان که بهاییان بعد از انقلاب اسلامی غیر قانونی اعلام شدند.

این مطالعه بر آن است تا با توجه به اسناد موجود، قوانین و مقررات، ضمن شناسایی اقلیت های موجود در کشور، تقسیم بندی آن ها و معرفی این اقلیت ها، آن ها را بررسی نماید.

بدون شک هر کشور غیر از آن چه در قوانین بین الملل برای اقلیت ها آمده است، خود نیز در داخل براساس قوانین داخلی اش جایگاه هایی را برای اقلیت هایش در نظر گرفته است. بر همین مبنا این کتاب شامل هفت فصل است، که فصل اول، به مباحث نظری ای چون؛ طرح مسئله(بیان موضوع)، تعاریف مربوط به مفاهیم، دیدگاه های نظری و روش شناسی می پردازد. در فصل دوم این مطالعه، سنخ شناسی اقلیت ها در ایران و در فصل سوم به تحلیل جامعه شناختی چرخه تشدید کننده محرومیت اقلیت ها پرداخته شده است. فصل چهارم به مسئله اقلیت ها و نابرابری اجتماعی پرداخته است. در فصل پنجم و ششم کتاب، به ترتیب به حقوق اقلیت ها در ایران و مسئله اقلیت ها در تاریخ ایران پرداخته شده است. فصل هفتم کتاب نیز، اقلیت ها پس از پیروزی انقلاب را مطمح نظر قرار داده است. در ضمیمه کتاب نیز، بخشی تحت عنوان «فقر اجتماعی : رانده شدگان و فراموش شدگان؛ مطالعه موردی شهر مصیری» آمده است، که هدف آن، آشنایی بیشتر با مباحث مطرح شده در کتاب است.

در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت اقوام در روند تاریخ و اسناد موجود، قوانین و اسناد مربوطه نیز در متن آورده شده است.

این کتاب، حاصل تحقیقات متعددی است که طی سال های گذشته صورت گرفته است. کتاب ضمن معرفی اقلیت ها و همچنین بیان قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، میزان عملیاتی شدن این قوانین را نیز بررسی می کند، که شرح آن هر چند مختصر در فصل آخر آمده است. امید آن است که در آینده با بازخوردی که از خوانندگان محترم به نویسنده می رسد، بتواند، در پر بار کردن این اثر، کوشاتر باشد. در پایان بر خود لازم می دانم از دکتر جلال یوسفی، به خاطر مطالعه کتاب و ارایه نقطه نظرات ارزنده و مهندس محمدحسین نظری سیاهپوش به خاطر راهنمایی های ارزنده شان تشکر فروان داشته باشم؛ همچنین به طور ویژه از همسر عزیزم، که علاوه بر ویرایش کتاب، زمینه چاپ و انتشار آن را فراهم آوردند.

محمدمهدی یوسفی/ پاییز ۱۳۹۵/تهران

Mohammadyousefi266@gmail.com

 

 

 

نظرات
  1. Kairii 2017-03-14 11:36

    and friends of iconic people who recently had their story told on film. Last week, Apple co-dnuofer Steve Wozniak, blasted the jOBS film that debuted at Sundance, depicting the life of the late Steve Jobs. In a comment to Gizmodo,

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب