ملت می فهمند…..

در این نوشته، بدون واژه سازی و به کار بردن کلید واژه  تخصصی با مردم خود سخن گفته شد، تا هر کس با هر میزان سواد و معلومات و تخصص، این مطالب را مطالعه ککرده و خود با وجدان خویش به محاسبه پرداخته و در باره این گونه برخورد کردن با واقعیات تصمیم بگیرد.

30 آوریل 2017

 اگر هر کسی بدون وابستگی به  هرکدام از شش کاندیدای ریاست جمهوری،  به مناظره رو در روی این افراد توجه کرده باشد، می تواند به راحتی تشخیص دهد که در این روز چه اتفاقی افتاد. چه کسی برد، چه کسی باخت، چه کسی فرصت سوزی کرد، چه کسی از تهدیدات علیه خود فرصت ساخت و….

اگر یک فرد چوپان دور از شهر و در منطقه ای دور از جاده از رادیو این سخنان را شنیده باشد، به راحتی بهتر از سردبیران و قلمفرسایان برخی روزنامه ها از این سخنان برداشت کرده است.  

جای بسی تعجب است که تعصب حزبی( یا شاید رشد بی رویه و خارج از قاعده و یا خودخواهی های ایجاد شده و خودبزرگ بینی ها) موجب گردیده که این قلم زنان، این طور واقعیت را وارونه جلوه دهند!

روی این سخن با یک روزنامه، سایت و یا شبکه اجتماعی خاص نیست. بلکه با همه آن هایی است که یا در تهران از بودجه عمومی استفاده می کنند و حقوق آن چنانی خود را از جای دیگر می گیرند، تا روزنامه های وابسته به احزاب در پایتخت و یا استان ها و حتی شبکه های اجتماعی و خبرگزاری های خود ساخته محلی.

چرا این افراد فکر می کنند، ملت نمی فهمند؟

اگر بپذیریم که ملت نمی فهمند، کل این انقلاب و فرآیندهای آن را زیر سؤال برده ایم. با این دیدگاه یعنی ملت اشتباه کردند که رژیم قبلی را برانداختند. اشتباه کردند، به میدان آمدند و خون دادند. این طرز تفکر یعنی شهدای ما در جنگ بی خود کشته شدند، یعنی انتخابات ما همه و همه از روی جهل بوده است و….

این طرز تفکر که متأسفانه از بزرگان کلی گوی یک طیف به این افراد سرایت کرده، متأسفانه این مواردی را که نوشتم با خود به همراه دارد.

وقتی رأی مردم تزیینی باشد، یعنی مردم نمی فهمند، وقتی مردم نفهمند، نتیجه می گیریم که این حرکات آن ها اشتباه بوده است. یعنی ۲۲ بهمن ۵۷ استباه بوده است. ۱۲ فروردین ۵۸، و… همه و همه اشتباه بوده است.

این تفکر در روز مناظره شکست خورد. حالا در آینده چه ترتیبی برای جبرانش اتخاذ می شود، بحث دیگری است، اما تحلیل های رسانه های یک طیف خاص و وارونه جلوه دادن نتیجه  مناظره ، یا از نفهمی و بی سوادی آنهاست، یا این که ملت را نفهم( دور از جان ملت) به حساب آورده اند.

در این نوشته، بدون واژه سازی و به کار بردن کلید واژه  تخصصی با مردم خود سخن گفته شد، تا هر کس با هر میزان سواد و معلومات و تخصص، این مطالب را مطالعه ککرده و خود با وجدان خویش به محاسبه پرداخته و در باره این گونه برخورد کردن با واقعیات تصمیم بگیرد.

درود بر آنان که هدایت را اطاعت کردند.

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب