من یک لاقبا را هم اگر رقیب تو قرار می دادند و اجازه حرف زدن می دادند و ….،  سبد رأیم از شما بیشتر بود.

6 می 2017

در انتخابات رقیب خاصی ندارم

در زمان انتخابات دهمین دهم مجلس، با یکی از کاندیداها(رقبا) تلفنی صحبت می کردم.


قول دوره بعد را به من می داد. وقتی از وضعیت او پرسیدم، ایشان با لحن جدی و تفریبا همراه خنده گفت: نه! کار تمام هست. وقتی با سوال  همراه با تعجب من روبرو شد و جواب منطقی نداشت، گفت: با "بالا " صحبت شده، همه چیز همین نوبت اول تمام هست و طوری وانمود می کرد که چگونه آدم تحصیل کرده ای چون من، نتوانسته وضعیت او را متوجه بشود. به او گفتم چون در هر کاری صداقت را پیشه کرده ام هرچند به ضررم تمام می شود ولی به تو می گویم که این سخن را اگر در بین مردم بگویی به تو خواهند خندید. همچنین این سخن ظلمی به حاکمیت خواهد بود و….

حال یک کاندید ریاست جمهوری در جایی افاضه فرموده که رقیب خاصی ندارم!!!

این آقا ( و نه یک رجل سیاسی) یا خیلی سرخوش است، یا سر کار است و یا از جایی قولی  گرفته است که این طور محکم سخن می گوید. بنابراین، باید به حضرتشان خطاب کرد که گذشت آن زمانی که آن سان گذشت. زیرا:

من یک لاقبا را هم اگر رقیب تو قرار می دادند و اجازه حرف زدن می دادند و صد البته یک صدم که نه، یک ده هزارم شما امکانات در اختیارم بود…، حتی اگر فقط در مناظره هم ربع ساعت وقت می دادند، سبد رایم از شما بیشتر بود، چه رسد به این که بتوانی با کاندید بزرگتری رقابت کنی و آنها را رقیب خاصی هم ندانی.

Http://t.me/Dryousefi

 

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب