درخشش علمی فرزندان ایل ممسنی در همایش علمی- پژوهشی

دکتر جلال یوسفی و محمدمهدی یوسفی، دو تن از فرزندان ایل ممسنی بزرگ تا کنون چهار مقاله به کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ارسال  کرده اند که هر چهار مقاله مورد پذیرش کمیته داوری همایش قرار گرفته است.

12 جولای 2017

درباره کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

علوم انسانی رشته های آکادمیکی هستند که جنبه های مرتبط با ویژگی های تمدن انسانی را مطالعه کرده و آموزش می دهند و امروزه اغلب به علومی گفته می شوند که در مقابل علوم طبیعی قرار دارند و شایان توجه است علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به عنوان بخشی از علوم انسانی به مطالعه جنبه های اجتماعی زندگی انسان می پردازد و هدف‌ پژوهشگری‌ اجتماعی‌ ساختن‌ انسان‌ جامعه‌شناس‌ است‌. انسانی‌ که‌ بتواند با مطالعات‌ دقیق‌ نظری‌ و عملی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ محقق‌، سطح‌ آگاهی‌ های‌ اجتماعی‌ را بالا برده‌ و‌ پاسخگوی‌ نیاز مراکز آموزشی‌، پژوهشی‌ و خدماتی‌ باشد؛ یعنی‌ نتایج‌ تحقیقات‌ او نشاندهنده چگونگی عبور از بحران های اجتماعی و رسیدن به رفاه و آرامش باشد. از این رو پژوهشکده مدیریت و توسعه با همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی و انجمن های مرتبط در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران می باشد.

لذا دبیرخانه کنفرانس از تمامی پژوهشگران این حوزه درخواست نموده تا جدیدترین یافته های خود را در قالب مقالات پژوهشی و مروری از طریق سامانه ارسال نمایند.

در همین راستا دو تن از فرزندان ایل ممسنی بزرگ تا کنون چهار مقاله در این راستا برای این همایش ارسال که هر چهار مقاله مورد پذیرش کمیته داوری همایش قرار گرفته است. ابتدا قرار بود که این همایش در تاریخ ۱۱ مردادماه سال جاری برگزار گردد که به دلیل استقبال از این همایش، تاریخ برگزاری به۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ تغییر کرد.

دکتر جلال یوسفی، پژوهشگر و نویسنده و محمدمهدی یوسفی نویسنده و پژوهشگر، از ایل ممسنی بزرگ تا کنون با چهار مقاله در این همایش حضور فعال داشته اند.

مقالات ارایه شده از این دو پژوهشگر از این قرارند:

مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مراتع در ایل ممسنی

دکتر جلال یوسفی، نویسنده و پژوهشگر توسعه و استاد دانشگاه

 

 

 

 

 

 

دکتر مصطفی ازکیا، استاد بازنشسته توسعه دانشگاه تهران و نویسنده و پژوهشگر مسایل توسعه

 

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا کلدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله  ضمن بررسی شیوه­ های بهره­­ برداری از مرتع در دانش بومی مردم ایل ممسنی در قبل از اصلاحات ارضی و تغییرات این شیوه بهره برداری و علل این تغییرات تا زمان حال می پردارد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک­هایی ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده، قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردید. در این پژوهش مصاحبه با ۲۲ نفر به اشباع نظری رسید. تجزیه و تحلیل داده ­ها از طریق کدگذاری صورت گرفت. در کدگذاری باز، از میان کلیه داده ­های گردآوری شده از میدان، ۲۳۱ مفهوم شامل کلمات، پاراگراف­ ها و جملات، استخراج شد که  با حذف زواید، ۶۵ مفهوم به دست آمد. مفاهیم با رعایت ضوابط حاکم بر کدگذاری به ۲۷ « خرده مقوله » تقسیم و در ادامه با  به کار گیری همان روند، ۱۷ «مقوله گسترده» به دست آمد و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه ­های آماری تا مرحله اشباع نظری در داده­ ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده­ های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری( باز، محوری و انتخابی) با انتخاب طبقه مرکزی  به مدیریت مشارکتی سنتی بهره­ برداری از مرتع دست پیدا کرده و  طبق نتیجه تجزیه و تحلیل داده­ های  به دست آمده از میدان دو اتفاق مهم یعنی اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل­ ها و مراتع موجب به هم ریختگی این نظام بهره برداری گردید.  بر همین اساس  از داده ­های حاصله از میدان، نظریه« دارایی های مشترک در جامعه بومی و بهره برداری متوازن از آن» و « توسعه از بالا و به هم ریختگی مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مرتع» ساخته شد.

 واژگان کلیدی: دانش بومی، مدیریت مشارکتی سنتی، اصلاحات ارضی، مرتع، دارایی های مشترک، توسعه از بالا  

دیدگاه اقتصادی ابن خلدون

دکتر جلال یوسفی

محمدمهدی یوسفی، دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. تهران. ایران

چکیده

دراین مقاله با استفاده از روش اسنادی و با بررسی کتاب­ ها، نشریات، روزنامه­ ها و کتاب « مقدمه» ابن خلدون، دیدگاه اقتصادی ابن خلدون مورد بررسی قرار گرفت. برخی از نظریات ابن خلدون  سنگ بنای تئوری­ های اقتصادی مهمی توسط اندیشمندانی چون آدام اسمیت، ریکاردو، کینز و سایرین گردید. روابط اقتصادی و مالکیت، ارزش کار، تقسیم مشاغل، کار، تقسیم کار و عوامل تولید، رابطه رشد صنعت و توسعه شهر نشینی، تقاضا، عرضه ، قیمت و سود، تئوری قیمت مدرن، مفهوم سود، نظریه عدم تعادل، مفهوم ضریب فزاینده، اقتصاد کلان، رشد، مالیات­ ها، نقش دولت و پول، تجارت و بازرگانی خارجی، تئوری رشد، تئوری پول، مالیات و …، نظریات اقتصادی ابن خلدون است، از این رو، می توان او را، پدر واقعی علم اقتصاد به شمار آورد.

کلمات کلیدی: ارزش کار، اقتصاد، تجارت، تقسیم کار، رشد، عرضه، تقاضا

 

فقر اجتماعی: رانده شدگان و فراموش شدگان«مطالعه موردی شهر مصیری»

محمدمهدی یوسفی

جلال یوسفی

چکیده

در این مقاله به بررسی زوایای زندگی گروه های منزوی« محله غربت­ ها» در شهر مصیری پرداخته می ­شود. در این پژوهش از روش تحقیق میدانی و تکنیک­ های مصاحبه، مشاهده و قدم زدن عرضی استفاده گردید. پس از جمع­آوری داده­ ها از میدان که با مصاحبه با ۱۵ نفر از مشارکت کنندگان و مشاهده همراه مشارکتی و…، به دست آمد، مشخص گردید که مردم مورد مطالعه در انزوای قومی به سر می­ برند و همین امر نیز موجب گردیده که مردم مورد مطالعه در جامعه « طرد» شده و از حقوق اجتماعی محروم و در فقر مزمن قرار گیرند. در پایان با توجه به نظر مردم راه­کارهایی برای برون رفت مردم از این وضعیت ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی: طرد اجتماعی، انزوای قومی و نژادی، فقر فزاینده، محرومیت

  بررسی رابطه بین» سرمایه اجتماعی» و « میزان احساس امنیت اجتماعی « جوانان پسر بین ۳۰-۱۵ سال شهرستان رستم فارس

محمد مهدی یوسفی

جلال یوسفی

چکیده

امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه اعم از مرد و زن که پیکره اجتماع را تشکیل می­دهند از بسیاری موضوعات دیگری که ممکن است مهم تلقی شود، ضروری ­تر است. از این رو، یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که امنیت را ارتقاء می ­دهد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می­ سازد » سرمایه اجتماعی « است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین »سرمایه اجتماعی « و » میزان احساس امنیت اجتماعی « در بین جوانان پسر شهرستان رستم فارس است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی جوانان ۳۰-۱۵ سال شهرستان رستم است که تعداد۳۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، پیمایشی و از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده و نرم افزارSpss  جهت تجزیه و تحلیل نهایی داده ­ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مستقل تحقیق(سرمایه اجتماعی)  با مؤلفه­ های)مشارکت، اعتماد و انسجام ( و متغیر وابسته) امنیت اجتماعی جوانان پسر) رابطه معناداری وجود دارد.  تحلیل رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغییر وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی حدود ۴۶ درصد را نشان می دهد. به عبارتی، متغییرهای مستقل ما در این تحقیق، به میزان۴۶  درصد توانسته اند متغییر وابسته را تبیین نمایند. از این رو، می توان گفت بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی جوانان پسر شهرستان رستم فارس، رابطه معناداری وجود دارد.

 واژگان کلید: سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی،  اعتماد، انسجام، مشارکت

 

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب