امروز : چهارشنبه,۲ام خرداد ۱۴۰۳

پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی

این مقاله، تحلیلی جامعه شناختی از تلفیق دانش بومی و نوین در توسعه اقتصادی ایران با تأکید بر ایل ممسنی فارس است که توسط تیم داوری این کنفرانس برای ارایه در کنفرانس مورد پذیرش واقع گردیده است.

21 آگوست 2017

مقاله علمی- پژوهشی تحت عنوان:

   “Sociological analysis of indigenous and modern knowledge in Iran's economic development management, Case study of Mamassani tribe in Fars province   “

که توسط: آقایان دکتر جلال یوسفی و محمدمهدی یوسفی به رشته تحریر در آمده است، در سومین کنفرانس بین المللی « مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی» که در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه  1396، برابر با،   21 و ۲۲، دسامبر ۲۰۱۷، در دانشگاه «اسن یورت» استانبول ترکیه  پذیرفته گردید.  این مقاله، تحلیلی جامعه شناختی از تلفیق دانش بومی و نوین در توسعه اقتصادی ایران با تأکید بر ایل ممسنی فارس است که توسط تیم داوری این کنفرانس برای ارایه در کنفرانس مورد پذیرش واقع گردیده است.  این مقاله یازدهمین مقاله از مقالات علمی- پژوهشی است که در سال جاری از این دو پژوهشگر در مجلات علمی- پژوهشی و کنفرانس ها و همایش های علمی- پژوهشی داخلی و بین المللی پذیرفته می شود.


 

 

 

 

 

 

 

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب