امروز : یکشنبه,۳۰ام اردیبهشت ۱۴۰۳

مقدمه ای برجامعه شناسی تحولات در ایل ممسنی

بر اساس نوترین نظریه ها ممسنی ها باز مانده طوایف مرد پارس هستند که می توان آنها را به طوایف و ایلات براهویی ممسنی، سیستانی ممسنی، بلوچ ممسنی، کرد ممسنی و لر ممسنی تقسیم نمود.

4 می 2021

جلال یوسفی ۱ ، محمدمهدی یوسفی۲

 1 مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات توسعه روستایی

 2 دانش آموخته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و پژوهشگر مسایل اجتماعی

نویسنده مسؤل:

جلال یوسفی

چکیده

تا کنون آن چه که پیرامون منشأ ایل ممسنی در نوشته ها دیده می شد، به نوشته حمدالله مستوفی منحصر می گردید. او آغاز و ظهور این ایل را در اوایل قرن ششم و شروع آن را از جبل السماق سوریه و ناحیه شامات معرفی می کند. اینکه این مطلب چه میزان صحت دارد، به پژوهش و کندوکاو بسیار زیادی نیاز دارد. اما آنچه که در حال حاضر می توان گفت، این است که پذیرش این نظر، برای محققین این رشته قابل قبول نیست. زیرا، شواهدی وجود دارد که سابقه این ایل( حال تحت هر نام و نشان دیگری) دارای قدمتی بسیاز زیادتر از گفته مستوفی در این منطقه است. اینکه این گروهی که ایشان آنان را در سفر خود در غرب ایران دیده است و مدعی است که از سوریه به ایران آمده و در لرستان سکنی گزیده  و سپس به ممسنی آمده اند، و با منهزم کردن« شول» ها، نام ایل خود را بر این منطقه نهادهاند، آیا همه مردمی است که ما آنان را تحت عنوان ممسنی می شناسیم؟ یا این که بخشی از مردم این دیار بوده که به هر دلیل و در زمانی دیگر به آن منطقه رفته و در قرن ششم به ایران کوچ کردهاند. در هر صورت با توجه به آنچه که در این مقاله حاضر، پیرامون ایلات و طوایف منشعب شده از ممسنی که در نقاط مختلف ایران پراکنده اند، و بخشهای دیگری نیز در کشورهایی چون؛ پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق و سوریه ساکن هستند، به راحتی نمی توان سخن مستوفی را در باره این ایل و منشأ آنان پذیرفت.

بر اساس نوترین نظریه ها ممسنی ها باز مانده طوایف مرد پارس هستند که می توان آنها را به طوایف و ایلات براهویی ممسنی، سیستانی ممسنی، بلوچ ممسنی، کرد ممسنی و لر ممسنی تقسیم نمود. در این خصوص سخن فراوان است که امید می رود، مورخین و آنان که دستی بر قلم دارند، با پژوهش مستمر بتوانند حقیقت نهفته در باره منشأ این ایل را آشکار سازند. طوایف ممسنی در اینجا عبارتند از:

براهویی ممسنی گروهی از ممسنی ها هستند که به زبان بلوچی هم صحبت می کنند و بزرگترین ایل بلوچ در کشور پاکستان اند و بیشتر به نام« محمدحسنی» مشهورند. بعضی از آن ها هم در جنوب افغانستان زندگی می کنند. ۲- سیستانی ممسنی شامل طوایف سربندی، شهرکی، جر، بزی، جهان تیغ، بامدی، نوری، قزاق، پیری و نخعی ۳- بلوچ ممسنی، شامل شه بخش(اسماعیل زهی)، هاشم زهی و نوشیروانی ۴- کرد ممسنی، شامل ایل سنجابی ممسنی تبار در ایران و ممسنی کرد در عراق و سوریه ۵-  لر ممسنی در استان فارس ، کهگیلویه و بویراحمد و بختیاری.

کلمات کلیدی: بلوچ ممسنی، سیستانی ممسنی، کرد ممسنی، ممسنی فارس، لر

آدرس دانلود اصل مقاله:

http://jase.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA?volume=103

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب