تنها راه خارج شدن از روند کنونی توسعه مشارکت مردمی است

شواهد زیادی وجود دارد که علت شکست  برنامه های عمرانی به ویژه در روستا ها این است که برنامه­ریزان توسعه از توجه به دانش بومی و به کار گیری آن در توسعه غفلت نموده اند.

20 آگوست 2015

با وجود نیازمندی جوامع روستایی به کاربرد فن آوری های جدید، بررسی ها نشان می­دهد که این علوم جدید از کارایی چندانی در این مناطق برخوردار نیستند.


شواهد زیادی وجود دارد که علت شکست  برنامه های عمرانی به ویژه در روستا ها این است که برنامه­ریزان توسعه از توجه به دانش بومی و به کار گیری آن در توسعه غفلت نموده اند. این افراد که اغلب با روستا و روستایی بیگانه بوده اند، عمدتاً توجه شان به سمت و سوی برنامه های نوسازی غرب بوده است و در این راستا ضمن به کارگیری توسعه از نوع نوسازی که نگاهی یک سویه به توسعه داشت،  هرآنچه سنتی بوده را نابود کردند.  همین ویژگی متخصصان است که تعیین می نماید چه نوع دانشی باید خلق شود. علاوه بر این، متخصصان بر جریان اطلاعاتی که از مراکز به مناطق روستایی پیرامونی سرازیر می­شوند نیز کنترل دارد و این باور را به وجود آورده اندکه دانش جدید تنها دانش موجود است. متخصصان چه در کشورهای ثروتمند و چه در کشورهای جهان سوم،  همه به این باور مشترک رسیده بودند که دانش علمی مرکز،  پیچیده،  پیشرفته و معتبر است و بر عکس هرآن­چه مردم روستایی دارند نامنظم، سطحی و اغلب نادرست است.

مطالب را در این جا دانلود کنید…

نظرات
  1. Mccade 2016-08-15 15:34

    Well maiaadmca nuts, how about that.

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب