امروز : شنبه,۲۹ام اردیبهشت ۱۴۰۳

معرفی کتاب

کتاب مقدمه ای جامعه شناسی تحولات در ایلات و عشایر ایران به انضمام تحولات در ایل بزرگ ممسنی در ۶ فصل در سال ۱۳۹۲ در تهران انتشارات کتاب اول منتشر شد.

24 آگوست 2015

کتاب مقدمه ای جامعه شناسی تحولات در ایلات و عشایر ایران  به انضمام تحولات در ایل بزرگ ممسنی در شش فصل منتشرگردیده است.

فصل اول/مقدمه ای بر شناخت عشایر ایران

فصل دوم/ تغییرات در ساختاراجتماعی عشایر ایران

فصل سوم/ تحولات در ایلات و عشایر ایران تا پایان سلسله قاجار

فصل چهارم/ تحولات در ایلات و عشایر ایران در دوره حکومت پهلوی اول

     فصل پنجم/ تحولات در ایلات و عشایر ایران در دوره حکومت پهلوی دوم

فصل ششم/تحولات در ایل بزرگ( مَمَسَنی)

                                                   پیشگفتار

زندگی اجتماعی در کشور ایران به سه شکل عشایری(چادرنشینی)[۱]، روستانشینی [۲] و شهر نشینی[۳] قابل بررسی است. این سه نوع معیشت و شیوه زندگی یک کل به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند که شناخت هریک از آنها بدون توجه به اجزاء و عناصردیگر ساخت اجتماعی و تأثیر متقابل آنها دشوار و گاه غیرممکن است.

از آنجا که چادرنشینی شکل آغازین زندگی اجتماعی در ایران با سابقه ای ۸۰۰۰ ساله می باشد، بنابراین این شیوه زندگی حامل فرهنگ ناب ایرانی است که مطالعه فرهنگ این مرز وبوم بدون توجه و پرداختن بدان ناقص خواهد بود.

[۱] – Nomadic

[۲] – Rural

[۳]–   Urbanity

بقیه را در این جا دانلود کنید

 

نظرات
  1. Steffi 2016-08-15 13:13

    That’s the smart thnkiing we could all benefit from.

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب