صدا و سیما، رسانه ملی؟!

… به راحتی می توان دریافت ک مخالفین برجام در مجلس، صدا و سیما و سایر جاها به صورت مهندسی شده اقدام می کنند!… و این چیزی است که خلاف خواسته مردم است. مردمی که انقلاب کردند، جنگ را اداره کردند، همراه مسؤلین نظام و پا به پای آنان تا این جا آمده اند. اما متأسفانه از آن جا که نمایندگان ما به دلایلی چند گزینشی بوده و راه ورود نمایندگان واقعی مردم سد شده است، نمایندگانی وارد شده اند که ، درست خلاف خواسته مردم حرکت می کنند.

…و این ن چزی است که نظام و نتیجه انقلاب را تهدید می کند.

24 سپتامبر 2015

جلال یوسفی

چند شب پیش به طور اتفاقی برنامه ای که از تلویزیون ایران پخش می شد توجهم را به خود جلب کرد. برنامه در باره نتایج پذیرش برجام از سوی ایران بود.


هرچند خط مشی صدا و سیمای کشور سال هاست بر همگان آشکار است اما با توجه به بحثی که در آن اساتید اقتصاد شرکت داشتند و من با افکار اقتصادی برخی از این اساتید آشنایی داشتم، اما حضور این اساتید و موضوع برنامه باعث شد تا توجه بیشتری به آن بنمایم.

یکی از اساتید دانشگاه الزهرا، یک نفر پژوهشگر در حوزه اقتصاد، مصباحی مقدم نماینده مجلس و دکتر ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در برنامه حضور داشتند.

استاد دانشگاه الزهرا ء تهران و مصباحی مقدم موضعشان بسیار واضح بود و شکست صنایع داخلی ، بیکاری و…، ایجاد اشتغال برای کشورهای خارجی و بخصوص اروپا و آمریکاه و وابستگی اقتصادی را نتیجه و پی آمد پذیرش برجام  بیان کرده و مثل همیشه شعار کمک به صنایع کشور و خودکفایی و غیره را مطرح کردند.

نفر دیگری از این گروه هم هر چند به نظر می رسید که سخنانش سانسور شده است به طور مشروط از اجرای برجام و تأثیرش بر اقتصاد ایران سخن می گفت.

اما دو نکته در این باره این برنامه برای من بسیار قابل توجه است که همین   دو نکته منجر به نوشتن این چند خط نوشته گردید:

نکته اول این که یکی از این مهمانان صدا و سیما از اساتید بنده بوده و من علاوه بر حضور در کلاس درس ایشان و کار عملی درسی ، با کتاب های نامبرده مأنوس بودم. آن چه از سخنان این استاد در جمع بندی به ظاهر گزینش شده صدا و سیما بیان شد، با نظر این استاد هم در کلاس درس و هم در نوشته های اقتصادی اش زمین تا آسمان تفاوت دارد!

چطور می شود که استادی سال ها ی زیاد در موضوعی صاحب نظر بوده و آن ها را در برگ برگ کتاب ها و مقالالت و مصاحبه ها و… خود آورده باشد در یک بحثی که در مجموع سهم زمانی ایشان شاد پنج دقیقه باشد، ۱۸۰ درجه تغیر نظر دهد؟!

پاسخی که در ابتدا می توان به این سؤال داد این است که یا این استاد تحت فشار( به هر صورت آن) این سخنان را گفته باشد که از ایشان  بعید است.  یا نظرشان تغییر کرده باشد که در این صورت هم بعید خواهد بود که طی مدت زمان کوتاهی کل تئوری خود را زیر سؤال ببرد. بنابراین تنها گزینه که قریب به ذهن است این است که  این برنامه مهندسی بوده و مطالبش گزینشی شده است.

چطور استادی که با تحکم بارها و بارها نوشته و در کلاس درس خویش گفته است که، بستن مرزها بر روی اجناس سایر کشور ها و میدان دادن به بازار داخلی به صورت رها شده ، منجر به گران شدن مصنوعات داخلی و هم چنین پایین آمدن سطح کیفیت آن می شود، یک شبه و در یک برنامه ۵ دقیقه ای در سخنان خود بر خلاف آن سخن براند و بگوید که باید تعرفه های بیشتری بر واردات بسته شود و رقابت آزاد نگردد( نقل به مضمون).

مطلب دوم که جا شایسته است گذرا به آن اشاره شود این است که به دنبال این کار برنامه ریزی شده صدا و سیما، نمایندگانی از همان طیف فکری در طرحی با فوریت بالا بستن تعرفه بر واردات موضوع مورد بحث را ده ها برابر تقدیم مجلس کردند!!!

از این رو، به راحتی می توان دریافت ک مخالفین برجام در مجلس، صدا و سیما و سایر جاها به صورت مهندسی شده اقدام می کنند!… و این چیزی است که خلاف خواسته مردم است. مردمی که انقلاب کردند، جنگ را اداره کردند، همراه مسؤلین نظام و پا به پای آنان تا این جا آمده اند. اما متأسفانه از آن جا که نمایندگان ما به دلایلی چند گزینشی بوده و راه ورود نمایندگان واقعی مردم سد شده است، نمایندگانی وارد شده اند که ، درست خلاف خواسته مردم حرکت می کنند.

…و این ن چزی است که نظام و نتیجه انقلاب را تهدید می کند.

 

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب