امروز : شنبه,۲۹ام اردیبهشت ۱۴۰۳

شعر لری « گلایه از تغییر زمانه»

مو وَ خو رَهتُم اُمرو تو مکو بیدارُم

مو برهتم من خلصه تو مکو هشیارم

16 اکتبر 2015

 تقدیم به لر زبانان لر زبان کشورم

شعر لری « گلایه از تغییر زمانه»

مو وَ خو رَهتُم اُمرو تو مکو بیدارُم

مو برهتم من خلصه تو مکو هشیارم

اَو مریز وَ مِن ریشهَ م  همه چی دیر وابی

سَوزِ یَل رَه وَ کنارم  و موند پیوارُم


گَلَی کفتاری منِ ره گرفتارم که

من دل شَقَه شَقَه و َهر لَتی بارُم که

خبرَ بردن وَ مال تا برسیدِن تَی مو

چنگ کفتار مونه تکه پَرَّه کارم که

بِرَوِیتو  خَبُرم  سی گلِ زیبام بُوَریت

وش بگیت غصه ی وِل سی مِنِ تِهنا نَخَریت

غصه ی مو وَ دلی ایره اما دنیانه

من دل جا مَدِیتِش که هیچی نبیریت

زَمونَی دار و درازی رسیده اِیسو

مو وَ تَه نیده بیدم ایطوریشهَ تا ایسو

کهخدا وابیده نوکر و نوکر ریس وِلات

مو خو ای زلزله گردون ندیم تی سو

زمونش طور دَیَه ،  دنیازرونِه هَمَش

سر صُب تا دم سُرخی زمین پهنهِ همش

درد نه در بدنه نه آشکاره  نه دیار

همه چی در همه چی گرونه ارزونه همش

 رهته ارزون سر تاقچه نشسه مِثِ خان

 وَگرونی ایکنه سیخوش و طیفش چنان

وَ گرونَل دَم دَر تِرب دیده ناله وَ دل

ایکنِن اِی غم دل  تِرب وَ دِلَه هم پنهان

۲۴ اسفند/۱۳۹۲ شمسی/تهران /لویزان

نظرات
  1. Andie 2016-08-15 18:03

    Wow, was this fun or what!!! I had so much fun going to all these wonderful blogs and getting freebies!!! Now I am off to take my little one trick or treating with friends..Its about 5pm here in CA, getting dark soon!! Happy Ha!l!weenl!!o!

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب