سایت علیرضا زاکانی:پدیده نفوذ باعث شد آیت الله طالقانی، نظریه حجاب اختیاری را مطرح کند

در کشوری که همه در تخصص های متعدد اظهار نظر می کنند؛ انتظار توسعه  و پیشرفت نباید داشت. اگر به رسانه های متعدد نگاهی کوتاه انداخته و یا لحظاتی به آن ها گوش فرا دهیم؛ ‌به این موضوع پی خواهیم برد.

7 نوامبر 2015

در کشوری که همه در تخصص های متعدد اظهار نظر می کنند؛ انتظار توسعه  و پیشرفت نباید داشت. اگر به رسانه های متعدد نگاهی کوتاه انداخته و یا لحظاتی به آن ها گوش فرا دهیم؛ ‌به این موضوع پی خواهیم برد.


روحانی از مهندسی صحبت می کند؛ مهندس فتوی صادر می کند؛، ‌پزشک جای مرجع تقلید حرف می زندٰ‌نظامی کار فرهنگی می کند؛‌فرهنگی باطوم بر می دارد و در خیابان هژمونی خود را به رخ مردم می کشد؛ نیروی نظامی و انتظامی می خواهد کار فرهنگی تربیتی مثل حجاب را درست کند و… به هر حال کار به جاهای باریک می کشد و جامعه ما در فساد مالیٰ‌در فحشاء؛ در دزدی؛ در بیکاری و اعتیاد و.. به سمت رکورد داری  پیش می رود. مطلب زیر از علیرضا زاکانی ازر سرهنگ های سپاه است که زمانی مسول بسیج دانشجویی نیروی مقاومت بسیج بود. او با  هزینه عمومی و پشتیبانی  برخی از سازمان هایی که از هزینه و بودجه عمو.می مصرف می کنند به اتفاق یکی از همکاران خود با نام آبادگران وارد مجلس شد و به لطف برخی  سخت گیری ها تحت عنوان قانون هنوز در مجلس به عنوان نماینده مشغول است و اخیراً پست هایی هم در مجلس گرفته است. او در سال های گذشته با قرار دادهای صدها میلیون دلاری تحت عنوان روشنگری- با فحاشی به آنان که در حصر هستندٰ‌برای خود نان و نوایی هم به هم زده است. متن زیر از سایت ایشان برداشته شده اشت.

سایت علیرضا زاکانی:پدیده نفوذ باعث شد آیت الله طالقانی، نظریه حجاب اختیاری را مطرح کند

سایت جهان نیوز وابسته به زاکانی نوشت:چهره پر صلابت و مقتدر آیت الله طالقانی هیچگاه لبخند و شادی را بر چهره دشمن نظام اسلامی نیاورد ولی متأسفانه با بررسی تاریخی بیت ایشان و افراد نزدیک به ایشان درمی‌یابیم که دشمن اگرچه نتوانست این ابوذر زمان را تحت تأثیر قرار دهد ولی توانست با نفوذ در اطراف ایشان تأثیرات مخربی را بر جریان انقلاب وارد کند.

به هر حال نگاه قرآنی ایشان از باب مفرسر قرآن بودن، موجب شد تا از خطرات نفوذ مصون بمانند ولی دشمن قصد داشت با نزدیک شدن به ایشان همواره به دنبال این بود که بر نظرات فقهی این عالم بزرگوار تأثیر بگذارد. پروژه نفوذ در ایشان تا جایی پیش رفت که نظراتی را در باب حجاب مطرح نمودند که مورد تائید رهبر و بنیان‌گذار انقلاب یعنی امام خمینی (ره)، نبود. 

مصاحبه آیت الله طالقانی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات مورخ ۲۰ اسفند ۵۷ در مورد حجاب موجب گردید تا امام‌خمینی(ره) به ایشان نصیحتی پدرانه کنند. اختیاری اعلام نمودن حجاب از سوی ایشان که با تذکر خمینی کبیر همراه بود قطعاً یکی از مواردی است که از فردی مانند آیت‌الله طالقانی انتظار نمی‌رفت.

در این متن زاکانی ظاهراً برای مرحوم آیت الله طالقانی نسخه می پیچد. به نظر می رسد که امام خمینی در همان اوایل و در زمانی که با آیت الله شریعتمداری برخورد شدٰ‌گفتند که نباید به مراجع و علماء‌توهین شود.

آیت  الله طالقانی انسانی نبود که در آن جو انقلابی و در آن روزگار بخواهد از روی عدم اطلاع حرفی بزند. لابد به عنوان یک مفسر قرآن چیزی بهتر اژ آقای زاکانی می دانست که مدرک خود را به صدقه سر شغل وئ برخی فاکتورهای دیگر بگیرد. تازه به  فرض که مدرک ایشان از بزرگترین دانشگاه دنیا و با بالاترین رتبه . نمره اخذ شدهخ باشدٰ‌اساساً زاکانی در برابر مسایل دینی عددی نیستند. از سوی دیگر آیت الله طالقانی فردی مفسرٰ‌متدینٰ‌حوزوی با سواد بودند و جدای از مسئله مراد و مریدی با امام خمینی ٰ‌ایشان مثل خیلی از علمای دیگر صاحب نظر بودند. مگر آیت الله شهید مطهری در نظریه خود در باره حجاب که نسبت به آیت الله طالقانی متفاوت استٰ‌از مام خمینی اجازه گرفتند. ظاهراً جناب زاکانی بین علما ء‌و افراد متخصص در رشته های دینی و یک  گردان نظامی تفاوت قایل نیستند. قرار نیست همه علماء‌نظر تخصصی یک رهبر را بپذیرند. مثلاً مرحوم آیت الله گلپایگانی با آن که همیشه در نهضت (‌برخلاف مصباح یزدی و خیلی از کسانی که الان برای خود در حوزه عددی هستند) با امام همراهی می کردند اما تز ولایت فقیه را آن طور که امام خمینی  مد نظرشان بودٰ‌قبول نداشتند. بسیاری از علماء شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه را خوش نمی داشتند.

ولایت فقیه در قانون اساسی ما یک رکن است. قبول نداشتن و یا اختلاف نظر با ابشان در اموری بر می گردد که قانون مشخص کرده است. ما این حق را نداریم که به خود اجازه دهیم که فردی چون آیت الله طالقانیٰ‌شهید مطهریٰ شهید بهشتی ٰ‌آیت الله گلپایگانی ٰ‌مرعشی نجفی ٰ آیت الله سیستانی و … در نظر فقهی خود تابع امام خمینی باشند. امر فقهی با حکومت داری و برخی موارد دیگر تفاوت دارد.

ئلایت فقیه رکن  رکین انقلاب اسلامی است. شکی در آن نیست اما به نظر نمی رسد که امثال من و آقای زاکانی از آن به دلیل بی سوادی مان یک بت بسازم  .زیرا  این گونهبرخورد ها بیشتر از آن که به این نهاد کمکی بکندٰ‌به آن ضربه وارد می آورد.

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب